โรงเรียนบ้านหนองขาม (สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง)
เลขที่ 1 หมู่ที่ 6  ตำบลศาลาลัย  อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77180
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
    โรงเรียนบ้านหนองขาม(สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง) ตั้งอยู่เลขที่ ๑ หมู่ ๖ ตำบลศาลาลัย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ก่อตั้งเมื่อวันที่ ๑๕ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๐๓ โดยการบริจาคที่ดินซึ่งเป็นโรงน้ำตาลเก่าของ นายบุญทอง สันติกาญจน์ จำนวณ ๕ ไร่ ชาวบ้านร่วมกันสร้างอาคารเรียนแบบ ๐๐๒ ขนาด ๔ ห้องเรียน เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๔ มีนายเฉลียว วีระโชติ รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ ปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ๒ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓