โรงเรียนบ้านหนองขาม (สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง)
เลขที่ 1 หมู่ที่ 6  ตำบลศาลาลัย  อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77180
สัญลักษณ์โรงเรียน
สีประจำโรงเรียน
สีประจำโรงเรียน ม่วง - เหลือง
สีม่วง หมายถึง ผู้เรียนมีความมั่นใจในตัวเอง มีความคิดสร้างสรรค์
สีเหลือง หมายถึง เรียนอย่างมีความสุข มีความร่าเริงแจ่มใส มีอุดมคติ และจินตนาการ