Get Adobe Flash player

ผู้บริหารโรงเรียน

1.jpg

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

009753
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
31
40
245
9332
1017
965
9753

Your IP: 54.196.213.0
2018-02-24 11:42

PopUp MP3 Player (New Window)

ประวัติโรงเรียน

         โรงเรียนบ้านหนองขามได้ทำการก่อสร้างในปี พ.ศ. 2503 โดยติดต่อขอที่ดินจากโรงงานน้ำตาลของนายบุญทอง  สันติกาญจน์ซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทไทยประสิทธิ์ จำกัด ในจำนวน 5 ไร่มาดัดแปลงเป็นอาคาร       แบบ 002  ขนาด  4  ห้องเรียน พร้อมครุภัณฑ์ (ปัจจุบันรื้อถอนแล้ว)เริ่มเปิดสอนเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2502  เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4 โดยมีนายเฉลียว  วีระโชติ รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ในปี พ.ศ. 2507 ทางโรงเรียนได้ติดต่อขอซื้อที่ดินเพิ่ม 5 ไร่ โดยได้รับเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา ต่อมาเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2507 ทางโรงเรียนได้รับอนุญาตให้เพิ่มเติมชื่อเป็น “สันติกาญจน์-ราษฎร์บำรุง”  เป็นการต่อท้ายเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ผู้บริจาคที่ดินและผู้อุปการะจึงได้ชื่อว่า “โรงเรียนบ้านหนองขาม (สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง)” ได้เปิดทำการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-7 ในปีต่อมาในปีการศึกษา 2534 โรงเรียนได้เปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษา ในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา มีนักเรียนรุ่นแรก จำนวน 23 คนต่อมาได้มีการขอซื้อที่ดินเพิ่มเติม เพื่อขยายบริเวณโรงเรียนให้กว้างขึ้นกว่าเดิมอีกจำนวน 3 ไร่ สภาพปัจจุบันโรงเรียนบ้านหนองขาม(สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง)เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่1-ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นโรงเรียนขนาดกลาง  ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 1  หมู่ที่ 6 ตำบล ศาลาลัย  อำเภอ สามร้อยยอด  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์  77180 โทรศัพท์ 0-3257-3247 โทรสาร 0-3257-3247  ตั้งอยู่ในเขตบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน

- ขอเชิญผู้มีสิทธิออกเสียงลงประชามติ วันที่ 7 สิงหาคม 2559 ตรวจสอบสิทธิออกเสียง(คลิ๊กที่นี่)

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียน

- ประกวดราคาจ้างปรับปรุงรั้วคอนกรีตและปูพื้นกระเปื้องบริเวณอาคาร  (เอกสาร1)  (เอกสาร2)  (เอกสาร3)  (เอกสาร4)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (เอกสาร)