Get Adobe Flash player

ผู้บริหารโรงเรียน

1.jpg

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

009760
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
38
40
252
9332
1024
965
9760

Your IP: 54.196.213.0
2018-02-24 11:45

PopUp MP3 Player (New Window)

วิสัยทัศน์/ปรัชญา

วิสัยทัศน์/ปรัชญา

วิสัยทัศน์

 “โรงเรียนบ้านหนองขามมุ่งพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีนิสัยรักการอ่าน 

สืบสานความเป็นไทย   ใส่ใจเทคโนโลยี  เน้นพัฒนาแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้”

ปรัชญา

“คุณธรรมนำใจ รู้จ้กใช้แหล่งเรียนรู้ ควบคู่ICT ยึดถือวิถีเศรษฐกิจพอเพียง”

ข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน

- ขอเชิญผู้มีสิทธิออกเสียงลงประชามติ วันที่ 7 สิงหาคม 2559 ตรวจสอบสิทธิออกเสียง(คลิ๊กที่นี่)

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียน

- ประกวดราคาจ้างปรับปรุงรั้วคอนกรีตและปูพื้นกระเปื้องบริเวณอาคาร  (เอกสาร1)  (เอกสาร2)  (เอกสาร3)  (เอกสาร4)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (เอกสาร)