โรงเรียนบ้านหนองขาม (สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง)
เลขที่ 1 หมู่ที่ 6  ตำบลศาลาลัย  อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77180
ข้อมูลผู้บริหาร


ข้อมูลทั่วไป     
ชื่อ-สกุล          นายธวัช เซี่ยงฝอง
ตำแหน่ง          ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขาม(สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง)
สังกัด              สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
 
ข้อมูลการศึกษา
ระดับการศึกษา ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา    ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

ข้อมูลติดต่อ    
โทรศัพท์          089-6633674
ข้อมูลทั่วไป     
ชื่อ-สกุล          นางสุวรรณา สุขเจริญ
ตำแหน่ง          รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขาม(สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง)
สังกัด              สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
 
ข้อมูลการศึกษา
ระดับการศึกษา ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา    ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(การวิจัยและสถิติทางการศึกษา)

ข้อมูลติดต่อ    
โทรศัพท์          090-7866168