โรงเรียนบ้านหนองขาม (สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง)
เลขที่ 1 หมู่ที่ 6  ตำบลศาลาลัย  อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77180
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือบริหารงานวิชาการ
 
คู่มือบริหารงานทั่วไป
 
คู่มือบริหารงานบุคลากร
 
คู่มือบริหารงานการเงิน