โรงเรียนบ้านหนองขาม (สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง)
เลขที่ 1 หมู่ที่ 6  ตำบลศาลาลัย  อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77180
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

สายด่วนผู้บริหาร
089-6633674
นายธวัช เซี่ยงฝอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขาม(สันติกาญจน์ราษฏร์บำรุง)