โรงเรียนบ้านหนองขาม (สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง)
เลขที่ 1 หมู่ที่ 6  ตำบลศาลาลัย  อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77180
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

เว็บบอร์ด - http://bannongkam.ac.th/webboard
สมุดเยี่ยมชม - http://bannongkam.ac.th/guestbook