โรงเรียนบ้านหนองขาม (สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง)
เลขที่ 1 หมู่ที่ 6  ตำบลศาลาลัย  อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77180
E-Service

ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ โรงเรียนบ้านหนองขาม (สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง)
 
รับเรื่องร้องเรียน
 
ระบบขออนุญาตไปราชการ - http://travel.pkn2.go.th/login.php
ระบบพิมพ์รายละเอียดเงินเดือน - http://esalary.pkn2.go.th/login.php