โรงเรียนบ้านหนองขาม (สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง)
เลขที่ 1 หมู่ที่ 6  ตำบลศาลาลัย  อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77180
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศปิดเรียนกรณีพิเศษ (อ่าน 13) 06 ม.ค. 64
คำสั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (อ่าน 12) 06 ม.ค. 64