โรงเรียนบ้านหนองขาม (สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง)
เลขที่ 1 หมู่ที่ 6  ตำบลศาลาลัย  อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77180
ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญประชุมผู้ปกครอง (อ่าน 752) 12 พ.ค. 65
รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 832) 01 ก.พ. 65
ขอเชิญร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ ครูสันติ ทองไสว เกษียณอายุราชการ 2564 (อ่าน 795) 25 ก.ย. 64
ประกาศรับสมัครนักเรียนออนไลน์ (อ่าน 135) 14 เม.ย. 64
คำสั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (อ่าน 980) 06 ม.ค. 64
ประกาศปิดเรียนกรณีพิเศษ (อ่าน 1111) 06 ม.ค. 64
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 (อ่าน 1045) 01 ม.ค. 64
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการดำเนินการหรือออกคำสั่งของเจ้าพนักงาน (อ่าน 1015) 01 ม.ค. 64
การบริหารงานวิชาการ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้วงจร PI-D-REP และ PTCS Model (อ่าน 790) 01 พ.ค. 63