โรงเรียนบ้านหนองขาม (สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง)
เลขที่ 1 หมู่ที่ 6  ตำบลศาลาลัย  อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77180
คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นาง น้ำค้าง สุขชู
ครูชำนาญการพิเศษ

นาง อารี ดานุเสถียรพงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ