โรงเรียนบ้านหนองขาม (สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง)
เลขที่ 1 หมู่ที่ 6   ตำบลศาลาลัย  อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77180
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นาย สันติ ทองไสว
ครูชำนาญการพิเศษ

นาย ธีระ กันตพฤกษ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นาย คมสันต์ ดวงศิริ
ครูอัตราจ้าง