โรงเรียนบ้านหนองขาม (สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง)
เลขที่ 1 หมู่ที่ 6  ตำบลศาลาลัย  อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77180
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นาย สันติ ทองไสว
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นาย ธีระ กันตพฤกษ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นาย คมสันต์ ดวงศิริ
ครูอัตราจ้าง