โรงเรียนบ้านหนองขาม (สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง)
เลขที่ 1 หมู่ที่ 6  ตำบลศาลาลัย  อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77180
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาว ปัญญาทิพย์ พิจิตร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

บุษรา
ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทร : 0930682156
อีเมล์ : butsara3127@gmail.com

ครูแพม