โรงเรียนบ้านหนองขาม (สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง)
เลขที่ 1 หมู่ที่ 6  ตำบลศาลาลัย  อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77180
ผู้บริหาร

นายธวัช เซี่ยงฝอง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 08/06/2020
ปรับปรุง 17/09/2022
สถิติผู้เข้าชม 100752
Page Views 125551
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านหนองหมู กุยบุรี กุยบุรี
2 โรงเรียนเกี้ยวกวง กุยบุรี กุยบุรี
3 โรงเรียนวัดกุยบุรี กุยบุรี กุยบุรี
4 โรงเรียนบ้านบน กุยบุรี กุยบุรี
5 โรงเรียนบ้านหนองกระทิง กุยบุรี กุยบุรี 081-0140820
6 โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) กุยบุรี กุยบุรี 0-3268-1759
7 โรงเรียนบ้านหนองตาเสือ กุยบุรี กุยบุรี
8 โรงเรียนบ้านหนองเตาปูน กุยเหนือ กุยบุรี
9 โรงเรียนบ้านปากเหมือง กุยเหนือ กุยบุรี
10 โรงเรียนบ้านหนองบัว กุยเหนือ กุยบุรี
11 โรงเรียนบ้านดอนมะขาม ดอนยายหนู กุยบุรี
12 โรงเรียนวัดดอนยายหนู ดอนยายหนู กุยบุรี 089-5883583
13 โรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่ม ดอนยายหนู กุยบุรี
14 โรงเรียนบ้านสำโหรง สามกระทาย กุยบุรี
15 โรงเรียนสามแยกป่าถล่ม สามกระทาย กุยบุรี
16 โรงเรียนบ้านสามกระทาย สามกระทาย กุยบุรี -
17 โรงเรียนบ้านดอนกลาง สามกระทาย กุยบุรี 0892607748
18 โรงเรียนบ้านป่าถล่ม สามกระทาย กุยบุรี
19 โรงเรียนบ้านหาดขาม หาดขาม กุยบุรี
20 โรงเรียนดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์ หาดขาม กุยบุรี
21 โรงเรียนบ้านไร่บน หาดขาม กุยบุรี
22 โรงเรียนบ้านหนองเกด หาดขาม กุยบุรี
23 โรงเรียนบ้านยางชุม หาดขาม กุยบุรี
24 โรงเรียนบ้านโป่งกะสัง หาดขาม กุยบุรี
25 โรงเรียนบ้านรวมไทย หาดขาม กุยบุรี
26 โรงเรียนวัดทุ่งน้อย เขาแดง กุยบุรี 0879050302
27 โรงเรียนบ้านเขาแดง เขาแดง กุยบุรี
28 โรงเรียนอนุบาลปราณบุรี(บ้านเมืองเก่า) ปราณบุรี ปราณบุรี
29 โรงเรียนบ้านหนองกา ปราณบุรี ปราณบุรี
30 โรงเรียนสายวิทยา ปราณบุรี ปราณบุรี
31 โรงเรียนวัดนาห้วย ปราณบุรี ปราณบุรี
32 โรงเรียนเมืองปราณบุรี ปราณบุรี ปราณบุรี
33 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปราณบุรีรี ปราณบุรี ปราณบุรี
34 โรงเรียนวิเศษศึกษา ปากน้ำปราณ ปราณบุรี
35 โรงเรียนบ้านปากน้ำปราณ ปากน้ำปราณ ปราณบุรี
36 โรงเรียนปากน้ำปราณวิทยา ปากน้ำปราณ ปราณบุรี
37 โรงเรียนบ้านหนองบัว ปากน้ำปราณ ปราณบุรี 032-631707
38 โรงเรียนวิเศษวิทยา ปากน้ำปราณ ปราณบุรี
39 โรงเรียนบ้านปรือน้อย ปากน้ำปราณ ปราณบุรี
40 โรงเรียนบ้านวังก์พง(รัฐราษฏร์บำรุง)มิตรภาพที่158 วังก์พง ปราณบุรี
41 โรงเรียนบ้านหนองหอย วังก์พง ปราณบุรี
42 โรงเรียนรักษ์วิทยา วังก์พง ปราณบุรี
43 โรงเรียนเชวงศักดิ์ศึกษา วังก์พง ปราณบุรี 032621627
44 โรงเรียนบ้านวังยาว วังก์พง ปราณบุรี
45 โรงเรียนบ้านวังวน(ชูชีพ-สนิทพลอยน้อยอุปถัมภ์) หนองตาแต้ม ปราณบุรี
46 โรงเรียนบ้านห้วยพลับ หนองตาแต้ม ปราณบุรี
47 โรงเรียนบ้านหนองตาเมือง หนองตาแต้ม ปราณบุรี
48 โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี หนองตาแต้ม ปราณบุรี
49 โรงเรียนชลประทานปราณบุรี หนองตาแต้ม ปราณบุรี
50 โรงเรียนบ้านหนองตาเย็น หนองตาแต้ม ปราณบุรี
51 โรงเรียนชลประทานปราณบุรีสาขาบ้านวังปลา เขาจ้าว ปราณบุรี
52 โรงเรียนทบอ.รัชตวิทยา เขาน้อย ปราณบุรี
53 โรงเรียนบ้านเขาน้อย เขาน้อย ปราณบุรี
54 โรงเรียนกำเนินวิทยา เขาน้อย ปราณบุรี
55 โรงเรียนค่ายธนะรัชต์ เขาน้อย ปราณบุรี
56 โรงเรียนโรงเรียนชินนุกูลวิทยา เขาน้อย ปราณบุรี 032900220
57 โรงเรียนวันทามารีอา เขาน้อย ปราณบุรี
58 โรงเรียนรัชตวิทยาคม เขาน้อย ปราณบุรี
59 โรงเรียนบ้านตำหรุ(วิงประชาสงเคราะห์) เขาน้อย ปราณบุรี
60 โรงเรียนอุดมศึกษา สามร้อยยอด
61 โรงเรียนบ้านศาลาลัย ศาลาลัย สามร้อยยอด
62 โรงเรียนบ้านหนองขาม (สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง) ศาลาลัย สามร้อยยอด
63 โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ ศาลาลัย สามร้อยยอด 032-640000
64 โรงเรียนบ้านหนองขาม ศาลาลัย สามร้อยยอด
65 โรงเรียนบ้านเนินกรวด ศาลาลัย สามร้อยยอด 0816327357
66 โรงเรียนบ้านเกาะนาน้อย ศิลาลอย สามร้อยยอด 0860288090
67 โรงเรียนบ้านเขาโป่ง ศิลาลอย สามร้อยยอด
68 โรงเรียนบ้านหนองคาง ศิลาลอย สามร้อยยอด
69 โรงเรียนวัดเกษตรกันทราราม ศิลาลอย สามร้อยยอด
70 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง ศิลาลอย สามร้อยยอด
71 โรงเรียนบ้านลาดวิถี ศิลาลอย สามร้อยยอด
72 โรงเรียนบ้านพุน้อย สามร้อยยอด สามร้อยยอด
73 โรงเรียนบ้านใหม่ สามร้อยยอด สามร้อยยอด
74 โรงเรียนบ้านพุใหญ่ สามร้อยยอด สามร้อยยอด
75 โรงเรียนบ้านบางปู สามร้อยยอด สามร้อยยอด
76 โรงเรียนบ้านหัวตาลแถว สามร้อยยอด สามร้อยยอด
77 โรงเรียนบ้านหนองข้าวเหนียว สามร้อยยอด สามร้อยยอด
78 โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา ไร่เก่า สามร้อยยอด
79 โรงเรียนบ้านไร่เก่าสามร้อยยอด ไร่เก่า สามร้อยยอด
80 โรงเรียนบ้านตาลเจ็ดยอด ไร่เก่า สามร้อยยอด
81 โรงเรียนบ้านหนองน้ำกลัด ไร่เก่า สามร้อยยอด
82 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ไร่เก่า สามร้อยยอด
83 โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด (บุณยรักษ์อุทิศ) ไร่เก่า สามร้อยยอด
84 โรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด(บ้านหนองแก) ไร่ใหม่ สามร้อยยอด
85 โรงเรียนบ้านสิบสองหุ้น ไร่ใหม่ สามร้อยยอด
86 โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง ไร่ใหม่ สามร้อยยอด
87 โรงเรียนบ้านหนองไทร ไร่ใหม่ สามร้อยยอด
88 โรงเรียนบ้านไร่ใหม่ ไร่ใหม่ สามร้อยยอด
89 โรงเรียนบ้านเกาะไผ่ ไร่ใหม่ สามร้อยยอด
90 โรงเรียนบ้านหนองจิก ไร่ใหม่ สามร้อยยอด -
91 โรงเรียนบ้านหนองพรานพุก ทับใต้ หัวหิน
92 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว ทับใต้ หัวหิน
93 โรงเรียนบ้านวังข่อย ทับใต้ หัวหิน
94 โรงเรียนบ้านห้วยมงคล ทับใต้ หัวหิน
95 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ทับใต้ หัวหิน
96 โรงเรียนบ้านทับใต้ ทับใต้ หัวหิน 032828089
97 โรงเรียนบ้านเนินพยอมสาขาบึงนคร บึงนคร หัวหิน
98 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ บึงนคร หัวหิน
99 โรงเรียนบ้านเนินพยอม บึงนคร หัวหิน
100 โรงเรียนบ้านห้วยไทรงาม หนองพลับ หัวหิน
101 โรงเรียนวไลย หนองพลับ หัวหิน 032-640-078
102 โรงเรียนบ้านหนองพลับ หนองพลับ หัวหิน
103 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ หนองพลับ หัวหิน
104 โรงเรียนละเมาะ หนองพลับ หัวหิน
105 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม หนองพลับ หัวหิน
106 โรงเรียนวังไกลกังวล หัวหิน หัวหิน
107 โรงเรียนหัวหิน หัวหิน หัวหิน
108 โรงเรียนสมถวิลหัวหิน หัวหิน หัวหิน
109 โรงเรียนดรุณศึกษา หัวหิน หัวหิน
110 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย หัวหิน หัวหิน
111 โรงเรียนมัธยมสาธุารวิทยา หัวหิน หัวหิน
112 โรงเรียนอนุบาลดรุณศึกษา หัวหิน หัวหิน
113 โรงเรียนบ้านหนองคร้า หินเหล็กไฟ หัวหิน
114 โรงเรียนบ้านหนองตะเภา หินเหล็กไฟ หัวหิน
115 โรงเรียนบ้านหนองเหียง หินเหล็กไฟ หัวหิน
116 โรงเรียนอนุบาลหัวหิน(บ้านหนองขอน) หินเหล็กไฟ หัวหิน
117 โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ หินเหล็กไฟ หัวหิน
118 โรงเรียนบ้านหนองซอ หินเหล็กไฟ หัวหิน
119 โรงเรียนอานันท์ ห้วยสัตว์ใหญ่ หัวหิน