โรงเรียนบ้านหนองขาม (สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง)
เลขที่ 1 หมู่ที่ 6  ตำบลศาลาลัย  อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77180
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ฟอร์มแบบบันทึก กิจกรรม PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ชื่ออาจารย์ : นางสาว สุภาวดี เอียดสี
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 07 ม.ค. 2564,14:53  อ่าน 420 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บันทึกกิจกรรม PLC กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
ชื่ออาจารย์ : นางสาว สุภาวดี เอียดสี
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 07 ม.ค. 2564,09:29  อ่าน 527 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การดำเนินงาน PLC กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ชื่ออาจารย์ : นางสาว สุภาวดี เอียดสี
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 07 ม.ค. 2564,09:28  อ่าน 477 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การดำเนินงาน PLC กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชื่ออาจารย์ : นางสาว สุภาวดี เอียดสี
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 07 ม.ค. 2564,09:27  อ่าน 396 ครั้ง
รายละเอียด..